ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈԻԹՅՈՒՆ

Տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից մեկի` արդյունաբերության ոլորտում ԱԼՏԱ ՎԻՊ ՍՊԸ-ն իրականացրել է հանքարդյունաբերական, սննդարդյունաբերական, քիմիական արդյունաբերության և արդյունաբերության այլ ճյուղերի օբյեկտների գնահատումներ: